Teenused

Raamatupidamine toimub raamatupidamisprogrammiga Standard Books, mille pakkujaks on Excellent Business Solutions Eesti AS. Tööd teostatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, ja vastavalt Eesti Raamatupidamistoimkonna juhenditele.

Meie teenus sisaldab

 1. kõikide meile edastatud algdokumentide kontrolli ja vastavust seaduses nõutule, olenemata sellest, kas dokumendid jõuavad meieni originaalidena või digitaliseeritult
 2. dokumentide sisestamist raamatupidamisprogrammi
 3. palgaarvestust koos töövõimetuslehtede täitmise ja esitamisega Haigekassale, töötabelite ja palgalehtede koostamist
 4. varade, sealhulgas ka põhivarade arvestust
 5. ostjate ja tarnijate arvestuse pidamist ja saldode võrdluseid
 6. kuluaruannete koostamist
 7. aruandeid Pearaamat, Kasumiaruanne, Bilanss või muud
 8. igakuiste ettenähtud aruannete koostamist Maksuametile ja/või nende parandamist
 9. aastaaruande koostamist ja sisestamist Äriregistris ja/või nende parandamist
 10. vajadusel maksete ettevalmistamist internetipangas

Lisaks saate meie käest abi

 1. ettevõtte loomisel internetis
 2. ettevõtte tegevust puudutavate muudatuste sisseviimisel Äriregistris
 3. ettevõtte käibemaksukohustuslaseks võtmisel või lõpetamisel Maksuametis
 4. töölepingute ja tööõigusega seotud küsimustes
 5. raamatupidamise siseeeskirjade loomisel ja raamatupidamise sisseseadmisel firmas

Juhul, kui olete olnud tubli ja teostanud oma ettevõtte raamatupidamist seni ise, siis võite seda jätkata. Vajadusel oleme nõus Teie tehtud töö üle vaatama ja nõu andma, kas kõik on seadusele vastavalt kajastatud, juhtima tähelepanu murekohtadele ja leidma üheskoos lahendust vigade vältimiseks või parandamiseks.

Meie käest saab nõu küsida alati tasuta. Ka siis kui Te juhtumisi ei ole meie klient või olete ise raamatupidamist teostav isik ja olete sattunud olukorda, kus peaks konsulteerima. Kaks pead on ikka kaks pead!
Kõik mailile saadetud küsimused saavad vastuse loetud tundide kuni ööpäeva jooksul.
Te ei ole enam üksi, kui otsustate oma küsimusega meie poole pöörduda.

Hind

Hind kujuneb vastavalt töö mahule. Meie kogenud raamatupidajad oskavad orienteeruva hinna öelda, kui teatate meile umbkaudse dokumentide hulga. Põhiliselt kasutame kuutasu põhist hinda, mis kehtib seni, kuni tööde maht oluliselt ei suurene. Oluline suurenemine peab olema kestnud vähemalt 6 kuud, siis alustame hinnaläbirääkimisi. Tööde maht on fikseeritud kokkuvõtva numbrina raamatupidamisprogrammis vastavalt pearaamatu kannete arvule.
Minimaalne tasu on 150 eurot kuus. Alla selle me kahjuks ei saa vastu võtta ühtegi kuutasupõhist raamatupidamistööd.

Meie teenus on ka kõige kallimal juhul soodsam, kui hoida ettevõttes palgalist raamatupidajat.